wssh.net
当前位置:首页>>关于适合朗诵古诗词《山居秋瞑》的背景音乐的古筝曲有哪些的资料>>

适合朗诵古诗词《山居秋瞑》的背景音乐的古筝曲有哪些

《渔舟唱晚》、《月下竹》、《广陵散》 都是古筝曲,个人认为和《山居秋暝》很配!

描写月亮的古诗如和这两首古诗可以配《高山流水》古筝曲或《二泉映月》二胡独奏朗诵。 详述: 1、《高山流水》 《高山流水》,中国十大古曲之一 。原为一曲,自唐代以后,《高山》与《流水》分为两首独立的琴曲。其中《流水》一曲,在近代得到更...

山居秋暝 (唐)王维 空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。 竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。 赏析: 这是一首写山水的名诗,于诗情画意中寄托诗人的高洁情怀和对理想的追求。 首联写山居秋日薄暮之景,山雨初霁...

《shānjūqiūmínɡ》 《山居秋暝》 zuòzhě:wánɡwéi 作者:王维 kōnɡshānxīnyǔhòu,tiānqìwǎnláiqiū。 空山新雨后,天气晚来秋。 mínɡyuèsōnɡjiānzhào,qīnɡquánshíshànɡliú。 明月松间照,清泉石上流。 zhúxuānɡuīhuànnǚ,liándònɡxiàyúzhōu。 竹...

《山居秋暝》 王维(唐代) kōnɡ shān xīn yǔ hòu,tiān qì wǎn lái qiū。 空山新雨后,天气晚来秋。 mínɡ yuè sōnɡ jiān zhào,qīnɡ quán shí shànɡ liú。 明月松间照,清泉石上流。 zhú xuān ɡuī huàn nǚ,lián dònɡ xià yú zhōu。 竹喧归浣女...

王维《山居秋暝》:随意春芳歇,王孙自可留。所用典故出自------ 诗的尾联,诗人大发感慨,“随意春芳歇,王孙自可留。”春草就随它衰败吧!如此清幽、恬静、淡远的秋景,自可以留住王孙去静静地欣赏品味,其实这是诗人借《楚辞·招隐士》反其意而...

尾联巧用《楚辞•招隐士》之典,《招隐士》末句云:“王孙兮归来,山中兮不可以久留。”原意是招王孙出山入仕,王维反用其意,自成佳构,增无限趣味,“随意春芳歇,王孙自可留。”春芳虽然自然而然的消歇了,但秋光一样美丽迷人,“王孙”自可不...

高髻云鬟宫样妆,春风一曲杜韦娘。 司空见惯浑闲事,断尽苏州刺史肠。

它是一首五言律诗,韵尾是:秋,流,舟,留。韵脚是iu、ou。之所以有两个韵脚是因为古代读音和现代的不同,如果用白话会发现韵脚是一致的。因此,这里有两个韵脚。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wssh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com